Prázdninový provoz 2020

Prázdninový provoz 2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace pro rodiče.

Vážení rodiče, 

 pro zajištění bezpečnosti Vaší, Vašich dětí, i všech, kteří se o ně starají, Vás prosíme o dodržování  následujících  pravidel:

  •  v  MŠ přirozeně dochází k větší kumulaci osob, zejm. v šatnách a na chodbách. Prosíme o maximální ohleduplnost  a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních. Chráníte tak sebe i své okolí.

  •  při prvním příchodu do MŠ odevzdejte vyplněné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - (obdržíte při vstupu do MŠ). Pokud bude Vaše dítě následně navštěvovat i odloučené pracoviště, nemusí již další prohlášení vyplňovat.

  •  v budově se zdržujte jen na nezbytně nutnou dobu.

  •  u vchodu použijte desinfekci rukou.

 Proces předávání dětí může být tedy časově náročnější – buďte prosím trpěliví a vytvořte si časovou rezervu.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

3.8. - 16.8. KMENOVÁ MŠ

17.8. - 31.8. ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ

 

 

 

Zpět na rozcestník