Odpolední aktivity

Odpolední aktivity

PRO PŘEDŠKOLÁKY PŘIPRAVUJEME ODPOLEDNE MÍSTO SPANÍ RŮZNÉ ZAJÍMAVÉ ČINNOSTI PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ, ALE TAKÉ S OHLEDEM NA JEJICH ZÁJMY A VLOHY.

  • VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI : dekorativní zdobení - květináče, ramínka, rámečky, výroba předmětů z odpadového materiálu -PET lahve, papírové roličky, zbytky látek, hliníkové folie, tvoření různých druhů papíru, mozaiky a koláže, FIMO a bublinková modelína, strukturovací hmota, odlévání sádry a mýdlové hmoty do forem, prostorové objekty, tvoření z drátu, brček a knoflíků, zpracovat keramickou hlínu, otisky, vykrajovátka a kresba do hlíny, zdobení výrobků engobou, výroba dekoraci z přírodnin, látek, ovčího rouna a další zajímavé techniky.

  • SPORTOVNÍ AKTIVITY : zvládat základní pohybové dovednosti, orientovat se v prostoru, zvládat překážky, cvičit s různým náčiním, pracovat s míčem, rozvíjet obratnost na nářadí, učit se a dodržovat pravidla her a soutěží, To vše na čerstvém vzduchu i v prostorách MŠ.

  • HUDEBNÍ ČINNOSTI : poslouchat hudbu, zvuky a tóny, zpívat ve skupině i sólově s doprovodem klavíru či flétny, základy rytmizace a melodizace, hru na dětské rytmické nástroje, zkusíme i hru na flétničku, vyzkoušíme taneční kroky, tanečky v kroužku i ve dvojicích, poznávat noty, poslouchat skladby, vnímat hudbu jako umění, tanec, hudba, zpívání i radost z pohybu.

  • SEZNAMOVÁNÍ S PŘÍRODOU A EKOLOGIÍ : orientovat se ve městě i v přírodě, hravou formou poznávat přírodu -soutěže, hry, kreslení, vystřihovánky, praktické činnosti, poznání dominant Příbrami, vodárnu na Padáku, Svatou horu, rozhlednu husitského kostela, vyhlídku na Třemošné, Žežickou skálu atd., pozorovat a vnímat přírodu jako součást našeho života.

  • LOGOPEDICKÉ AKTIVITY SKUPINOVÉ: hry se slovy a písmenky, náprava nesprávných hlásek, hlasová, dechová a artikulační cvičení, to vše individuálně i kolektivně.

  • LOGOPEDIE INDIVIDUÁLNÍ: s dětmi pracují dvě logopedické preventistky, které se věnují dětem individuálně na základě spolupráce s klinickým logopedem. Ivana Kadlecová (každý čtvrtek) a Helena Adamcová (každé úterý), ráno nebo odpoledne, podle svých služeb.

  • PŘÍPRAVA NA ŠKOLU : grafomotorika, nácvik správného držení tužky, zrakové a sluchové vnímání, logické uvažování, početní představy, procvičování barev, rozvoj souvislého vyjadřování, vyprávění podle obrázků, cvičení paměti, postřehu a pozornosti.

Zpět na rozcestník