Granty

Granty

 

„Inkluzivní vzdělávání v Příbrami II”
- finanční a personální posílení pro vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v MŠ, poradenství pro rodiče i zaměstnance.


„Šablony II” - podpora v oblasti vzdělávání dětí i pedagogů, finanční podpora MŠ. V rámci tohoto projektu se pedagogové vzdělávali v oblasti osobnostního rozvoje a čtenářské pregramotnosti. Pro děti byly připraveny projektové dny Ze života včel, Zvířátka a Stavitel města (fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii).

„Map II” - místní akční plán rozvoje vzdělávání II - finanční podpora na vybavení MŠ pomůckami pro vzdělávání dětí.

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”- pokračování v projektu České obce sokolské, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu.


„Celé Česko čte dětem” - pokračujeme v projektu, protože pravidelným čtením se rozšiřuje dítěti slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Televize, mobil a tablet děti neobejme,
nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Přidejte se také.

      

 

 S dětmi za přírodou 2021" 

MEDVÍDCI V HRACHOVĚ

V pondělí 10.5.2021 děti (ze třídy Medvídci a odcházející děti do školy ze třídy Sluníčka) (16 dětí) vyjely díky finanční podpoře Města Příbram do Záchranné stanice Hrachov.

Naše exkurse v Hrachově zahájila sezónu pro organisované skupiny a  zvířátka se na nás evidentně těšila. Stále nás doprovázela Husa. Ve všech voliérách bylo živo a zvířátka po nás zvědavě pokukovala. Jen vydra mezi kameny na zádech jak miminko pochrupovala. Děti obdivovaly velké Krkavce, nejrychlejšího Sokola, největšího Orla mořského, nejmenšího dravce Poštolku, nejčastějšího dravce Káně lesní. Dále ze sov Výra, Kalouse a zblízka i mláďátko Puštíka. Viděly Čápa,  Volavku, Kačera s domečkem, kterému se říká kachnín. Zážitkem se stalo krmení malé Veverky a hra na práci ošetřovatele zvířat. Za pěkný výlet našemu Městu děkujeme.

 

BERUŠKY NA POZOROVÁNÍ PTÁČKŮ

V pondělí 17.5. 2021 se po odloženém termínu( kvůli nepřízni počasí) vyjela třída 20 dětí k Novému rybníku u Obořiště na exkursi za ptáčky. Tam je uvítal ornitolog pan Josef Veselý, který do připravených sítí dětem odchytl jen tři ptáčky kvůli větrnému počasí. Dva Rákosníky zpěvné a Strnada rákosního. Děti dále pozorovaly vlaštovky přímo nad hladinou rybníka, kde vyzobávaly vodní hmyz, mouchy kvůli chladu ještě nelítaly. Dále pozorovaly dravce Motáka pochopa, na hladině Lysky černé, Poláky chocholačky a Kachny divoké. Labuť velká plavala  na rybníku, zřejmě z důvodu vyplaveného hnízda. Děti zblízka viděly vycpaného Výra velkého a Kukačku obecnou. Děti tak měly možnost pozorovat ptáčky v terénu s odborným výkladem, a tak je naděje, že tenhle zážitek v nich upevní kladný vztah k živé přírodě.

Děkujeme městu Příbram za finanční příspěvek na tuhle vydařenou ornitologickou exkursi.

 

BERUŠKY OBJEVUJÍ OBOJŽIVELNÍKY 

Dne 19.5.2021 vyjely děti ze třídy Berušek na odloženou exkurzi za obojživelníky. Cestou v Rožmitále pod Třemšínem  naše děti pozorovaly z parkoviště u benzínky komín s čápy. Jak nalétal sameček s klacky v zobáku na hnízdo. U rybníku Rapuťovského jsme vystoupili a jali jsme se cestou hledat žáby, jaké štěstí, když Tomášek našel jedinou ropuchu, a vlastně i jedinou žabku toho dne. bylo po dešti a na žabky ještě dost chladno. U chráněné louky jsme se nasvačili a šli si prohlédnout chráněné rozkvetlé kytičky. A to fialovou orchidej Prstnatec májový a žlutý Upolín evropský, který místní lidé překřtili na Bubliny.

Cestou do bývalé pískovny objevil Lukášek velkou žížalu a on to byl slepýš.

V pískovně nám předem nastražil do jedné z  tůněk pastičky Mgr. David Fischer. náš lektor, který dětem poutavě vyprávěl o životě zvířátek, která jsme potkali. A což teprve, když před nás do škopíčku vytřepal obsah pastí. Taková zvířátka jsme ještě neviděli. Byli tam velcí Potápníci vroubkovaní, larvy vážky modré a hlavně několik desítek všech našich druhů čolků. Děti viděly Čolka velkého, horského i obecného. Myslíme si, že na takový zážitek hned tak nezapomenou!

Děkujeme městu Příbram za finanční podporu, díky níž jsme mohli s dětmi tuhle exkurzi zažít.

 

Zpět na rozcestník