Granty

Granty

 

„Inkluzivní vzdělávání v Příbrami II”
- finanční a personální posílení pro vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v MŠ, poradenství pro rodiče i zaměstnance.


„Šablony II”
- podpora v oblasti vzdělávání pedagogů, finanční podpora MŠ.

„Map II” - místní akční plán rozvoje vzdělávání II

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”- pokračování v projektu České obce sokolské, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu.


„Celé Česko čte dětem” - pokračujeme v projektu, protože pravidelným čtením se rozšiřuje dítěti slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Televize, mobil a tablet děti neobejme,
nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Přidejte se také.

      

 

 S dětmi za přírodou 2020" 

V rámci dlouhodobého projektu poznávání fauny a flóry na Příbramsku, také v roce 2020 díky finanční podpoře odboru životního prostředí města Příbram proběhly na obou pracovištích MŠ Bratří Čapků exkurze ušité na míru dané věkové skupině dětí. Během čtyřleté předškolní docházky tak může dítě prožít všechny typy exkurzí.

Exkurze na kmenové MŠ:

Třída Medvídků čtyřletých dětí vyjela za poznáním 9.9.2020 na farmu do Lazska. Tam se měly děti možnost  blízka seznámit se zvířaty, která se běžně chovají v Čechách na rodinných farmách. Vyslechli si příběhy zvířat, která žijí na farmě. Děti se setkaly s velkou rozmanitostí chovaných zvířat a hlavně se něco dověděly o tom, jak se můžeme o  tato zvířátka starat. Setkaly se s králíčky, slepicemi, husami, kačenami, pejsky, ovečkami a koníky.

Třída Sluníček pětiletých dětí již tradičně vyrazila 8.9.2020 k tůňkám za obojživelníky na Rožmitálsko, k nově obnovenému rybníku. Tam je velice srozumitelně seznámil s odchycenými - žabkou Skokana zeleného a Vážkou červenou, larvami vážek, potápníkem, a pulcem Mgr. David Fischer. Děti byly i nyní zcela zaujati  různými druhy i vývojovými stádii živočichů. Přímo v terénu mohly vnímat i důležitost různých rostlin při vývoji obojživelníků (masožravá Bublinatka).  

Třída Sluníček pětiletých dětí vyjela 2.9.2020 na exkurzi do Záchranné stanice Hrachov. Kde jim lektor předvedl krmení holátek Sýkory modřinky. Protože si MŠ Bří. Čapků adoptovala zvířátko ze záchranné stanice, děti se s ním byly seznámit (poštolka). Dále mohly pozorovat malinké ježečky, kteří přišli o svou maminku. Děti mají úžasný zážitek pozorovat zvířátka - naši faunu- z bezprostřední blízkosti,  vyslechnout si jejich osudy a uvědomit si křehkost a zranitelnost těchto tvorů.  

Třída Berušek předškolních dětí vyjela 3.9.2020 na exkurzi do Záchranné stanice Hrachov. Tam jim lektor také  předvedl krmení holátek Sýkory modřinky. Také mohly pozorovat malinké ježečky, kteří přišli o svou maminku. Děti mají úžasný zážitek pozorovat zvířátka - naši faunu- z bezprostřední blízkosti,  vyslechnout si jejich osudy a uvědomit si křehkost a zranitelnost těchto tvorů.  Děti si vzhledem k svému věku zahrály  připravené ekohry. Děti se seznámily s adoptovanou Poštolkou, kterou v roce 2019  MŠ Bří Čapků adoptovala při loňské návštěvě Hrachova dětí z odloučeného pracoviště.

Pro nejstarší děti Berušky byla tradičně  připravena  10.9.2020 komentovaná exkurze do Lesoparku za vodní havětí  v  přilehlých tůních. Děti měly přímý kontakt s přírodou, když si mohly z tůně vylovit živočicha, kterého jim pomáhala určit Mgr. Jana Fischerová.  Zase byly  překvapeny pestrým životem napohled nudné tůňky a potok. Zahrály si ekohry, vyrobily domky chrostíkům. A my si jen přejeme, aby si do školních let odnesly ochranářský vztah k přírodě svého okolí. 

Děti také navštívily Dům Natura v Příbrami, expozici obojživelníků a plazů.

 

Exkurze na odloučeném pracovišti. 

Čtyřleté děti ze Štěňátek vyjely na návštěvu podzimního lesa u Orlova 11.9. 2020. Seznámily se s blízkým okolím, s přírodou i s blízkou oborou. Výlet prospěl též jejich adaptaci v MŠ

Třída Včelek, pětiletých dětí vyjela za poznáním 9.9. 2020 do záchranné stanice  Hrachov. Tam se měly děti možnost  blízka seznámit se zvířaty, které u nás žijí divoce v lesích, polích, ale i vodách. Zahrály si připravené ekohry a vyslechly si příběhy zvířat, která žijí v záchranné stanici. Děti se setkaly s velkou rozmanitostí naší fauny a hlavně se něco dověděly o tom, jak můžeme tato zvířátka chránit.        

Třída Ptáčků, nejstarších dětí vyjela za poznáním 10.9. 2020 do záchranné stanice  Hrachov. Tam se měly děti možnost  blízka seznámit se zvířaty, které u nás žijí divoce v lesích, polích, ale i vodách. Zahrály si připravené ekohry a vyslechly si příběhy zvířat, která žijí v záchranné stanici. Děti se setkaly s velkou rozmanitostí naší fauny a hlavně se něco dověděly o tom, jak můžeme tato zvířátka chránit.

Děti se seznámily s adoptovanou Poštolkou, kterou v roce 2019  MŠ Bří Čapků adoptovala na popud návštěvy Hrachova dětí z odloučeného pracoviště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na rozcestník