Naše školka

Naše školka

         FILOZOFIE  MŠ

  • Využít jedinečnost a naopakovatelnost tohoto životního období. S úctou a láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního vzdělávání.
  • Chceme využít dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při seznamování s přírodou a také se světem lidí. Vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je naslouchat druhým, vytvářet zdravé životní návyky, pomáhat si a umět tolerovat. 
  • Naše výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto školním roce pracujeme podle ročního projektu, který jsme nazvali : 

                                      " ROK S KRTKEM "

  • oblíbená postavička provede děti světem zvířat, lidí, pohádek a knih, seznámí s přírodou jejími krásami a zajímavostmi, přiblíží dětem blízké i vzdálené okolí. Pomůže vytvářet zdravé životní návyky, rozvíjet dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při každodenních aktivitách.
  • Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, prožitkového učení, tvůrčí činnosti dětí v oblasti výtvarné, pohybové, dramatické, hry podporující představivost i logické myšlení, řešení problémů a celkového rozvoje po fyzické i psychické stránce, které usnadní dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
  • Pro předškolní děti jsou v odpoledních hodinách místo spaní nabízeny aktivity rozvíjející jejich zájem a nadání v oblasti výtvarné, pohybové, hudební a s ekologickým zaměřením. Ve škole pracují 2 logopedické preventistky a ve spolupráci s klinickým logopedem pečují o správnou výslovnost dětí.
  • Děti se zúčastňují spousty akcí : návštěvy divadel, koncertů, divadla přímo v MŠ, výstav, knihovny, plavání, krátké výlety, besídky, hrová odpoledne pro rodiče s dětmi, drakiáda, čarodějnice, zahradní slavnost s pasováním školáčků a další aktivity pro děti, ale také i pro rodiče (viz. Co připravujeme a Aktuality). Spolupracujeme také se ZŠ, ZUŠ.
  • Plánováním každodenních aktivit se snažíme vytvářet přátelskou a pohodovou atmosféru pro děti, rodiče a příbuzné i kolektiv naší školky.
  • I nadále využíváme poznatky z loňského sportovního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

 

Zpět na rozcestník