Naše školka

Naše školka

          FILOZOFIE  MŠ

  • Využít jedinečnost a neopakovatelnost tohoto životního období. S úctou a láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního vzdělávání.
  • Chceme využít dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při seznamování s přírodou a také se světem lidí. Vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je naslouchat druhým, vytvářet zdravé životní návyky, pomáhat si a umět tolerovat. 
  • Naše výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto školním roce pracujeme podle ročního projektu, který jsme nazvali :

 

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“

 

I nadále využíváme poznatky ze sportovního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

mezinami

 

Zpět na rozcestník