Naše školka

Naše školka

 

 

Naše čtyřtřídní mateřská škola byla vybudována v roce 1962. 

  • V roce 2004 došlo ke sloučení s odloučeným pracovištěm Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 235.
  • Vzhledem ke stáří je budova MŠ průběžně udržovaná dle finančních možností. Součástí MŠ je prostorná zahrada v přírodním stylu.
  •  Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. ŠVP nese název

" Ve světě se neztratíme "

 

Název RP pro školní rok 2023-2024

„JARO LÉTO PODZIM ZIMA"

 

 Hra a prožitek představují nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Tím, co prožijeme, se můžeme mnohému naučit nejen o nás samých, ale i o světě, ve kterém žijeme.

 

  • Připravujeme setkání a akce pro rodiče a děti, pořádáme polodenní výlety do okolí našeho města.
  • V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného života dětí. Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí, tvoří, skládají, objevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku.
  • Navštěvujeme divadlo, kino, výstavy, dopravní hřiště, knihovnu, koncerty, absolvujeme plavecký výcvik a další jiné zajímavé aktivity. Spolupracujeme se ZUŠ a ZŠ Příbram a s Centrem ekologické výuky. Všechny třídy celoročně využívají spolupráce s Českou obcí sokolskou a zúčastňují se projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu. Každoročně organizujeme týdenní pobyt ve škole v přírodě pro předškolní děti.
  • Snažíme se, aby byl každý den pro děti v MŠ něčím zajímavým a novým. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém jsou děti rády.
  • Zařízení je provozováno městem Příbram.
Zpět na rozcestník