Naše školka

Naše školka

         FILOZOFIE  MŠ

  • Využít jedinečnost a neopakovatelnost tohoto životního období. S úctou a láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního vzdělávání.
  • Chceme využít dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při seznamování s přírodou a také se světem lidí. Vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je naslouchat druhým, vytvářet zdravé životní návyky, pomáhat si a umět tolerovat. 
  • Naše výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto školním roce pracujeme podle ročního projektu, který jsme nazvali :

 

                                                 " SVĚTEM SPOLEČNĚ"

                                

Se symboly tříd, které děti provázejí v průběhu docházky do MŠ, tedy s Koťátkem, Medvídkem, Sluníčkem a Beruškou budou děti po celý rok poznávat svět zvířat, lidí, pohádek a knih, seznámí se s přírodou jejími krásami, obyvateli a zajímavostmi. Přiblíží dětem blízké i vzdálené okolí, pomůže vytvářet zdravé životní návyky, rozvíjet dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při každodenních aktivitách.

I nadále využíváme poznatky ze sportovního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

 

Zpět na rozcestník