Aktuality

Aktuality

 

POKYNY PRO NÁSTUP DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DO MŠ

OD 12.4.2021

 • Děti se budou 2x týdně testovat antigenním neinvazivním testem vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • Testování budou provádět rodiče sami za asistence pracovníka MŠ
 • Testovat se nemusí děti, které v posledních 90dnech prodělali Covid a mohou to prokázat sms se zprávou o pozitivním testu nebo potvrzením od lékaře.

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ TESTU

- před testováním si každý vydezinfikuje ruce.

- dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

- každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

- během odběru vzorku by měla být  hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.

- dohlížející osoba kontroluje správnost provedení odběru. Dle pokynů dohlížející osoby pokračujte krokem k vyhodnocení testu:

-otevřete vyhodnocovací kartu

-vsuňte výtěrovou tyčinku do označených otvorů

-odstraňte lepicí proužek

-dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku

-dohlížející osoba otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

-dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Poté oznámí rodiči výsledek testu.

 • V případě, že dítě nebude v den testování přítomno, testuje se v den nástupu do MŠ
 • Pokud s testováním nesouhlasíte, nemůže se vaše dítě vzdělávání zúčastnit, ale jeho nepřítomnost je omluvena jako nemoc
 • V den testování počítejte se zdržením nejméně 20 minut, udělejte si časovou rezervu
 • Pro vzdělávání jsou děti rozděleny do skupin s maximálním počtem 15 dětí. Seznam dětí je na příslušné šatně podle třídy, kterou teď bude vaše dítě navštěvovat
 • Rodiče jako třetí osoby v zařízení budou mít zpřístupněné pouze šatny
 • Každé z dětí musí mít pro případ potřeby v sáčku uloženou roušku x respirátor. Ve školce odpadá povinnost nošení respirátorů.
 • Provoz MŠ zůstává nezměněn

                                                                                                           Zpracováno dle informací MŠMT.

Úplata za vzdělávání:

Ředitelka školy stanovila úplatu za vzdělávání takto:
Březen - všechny děti ve výši  0,- Kč
Duben -  docházející děti rodičů IZS v plné výši

Poplatky za stravné:
Z DŮVODU POSTUPNÉHO ROZVOLŇOVÁNÍ BUDE ZÁLOHA STRAVNÉHO NA MĚSÍC DUBEN ŘEŠENA INDIVIDUÁLNĚ - informujte se u vedoucí školní jídelny a to ve dnech: 12.4. 2021 od 6,00  do 14.00 hod  a 14.4. 2021 od 6,00  do 14.00 hod. 

Připomínáme rodičům všech předškoláků, že od 1.dubna probíhají zápisy do ZŠ.

Tato povinnost platí i pro rodiče dětí, kteří žádají o odklad školní docházky. 

https://www.pribram.cz/clanek/od-1-dubna-zacinaji-zapisy-do-prvnich-trid/19170/

 

INFORMACE O LETOŠNÍM ZÁPISU DO NAJDETE V ZÁLOŽCE    Zápis do MŠ. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA V NAŠÍ MŠ 
POKUD JSTE VY NEBO VAŠE DÍTĚ NEMOCNÍ NEBO V KARANTÉNĚ, OZNAMTE TO V MATEŘSKÉ ŠKOLE !
 • Do budovy vstupujte pouze s nařízenou ochranou nosu a úst. 
 • U vchodu použijte desinfekci rukou.
 • Děti přivádějte do MŠ zdravé ! Učitelka má možnost nepřijmout dítě s příznaky onemocnění. 
 • V případě podezření na onemocnění – teplota, kašel, rýma – vás budeme kontaktovat. Tímto Vás žádáme o případné aktualizace tel. čísel a nutnost se dovolat na některé z uvedených telefonních čísel během dne !!!!
 • Do šatny dejte dítěti dvě roušky - pro případ infekce a na vycházku mimo školu.
 • V MŠ prosíme o maximální ohleduplnost, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních.
 • Dítě přivádějte a docházejte pro něj vždy jen jedna osoba. Chráníte tak sebe i své okolí.
 • V budově se zdržujte jen na nezbytně nutnou dobu.
 • Do školky nedávejte pití v lahvičkách, pitný režim je ve školce zajištěn!
 • Dětem opakovaně připomínejte hygienické návyky - mytí rukou i mezi prsty, smrkání do papírových kapesníků a vyhazování do koše, kýchání do do rukávu a ohleduplnost k ostatním.
 • S dětmi trávíme co nejvíce času venku na školní zahradě, proto dejte dětem do šatny vhodné oblečení a obuv, nezapomeňte na rukavice i pláštěnku.
Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel. Společně tak můžeme předejít další karanténě.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět na rozcestník