Aktuality

Aktuality

  

 ČERVEN

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NAJDETE OD 1.6.2020 V ZÁLOŽCE "ZÁPIS DO MŠ", NEBO VYVĚŠENÉ NA BUDOVĚ MŠ.

 

ZÁPIS DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (pro děti z jiných MŠ). Informace hledejte v záložce PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020. Předškolní děti nemusí mít na přihlášce potvrzení od lékaře. 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

3.8. - 16.8. NA KMENOVÉ MŠ

17.8. - 30.8. ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZNOVU OTEVŘENA SE ZACHOVÁNÍM TĚCHTO

BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ:

- dítě přivádí a pro dítě chodí vždy jen jedna osoba

- v budově se zdržujte jen na nezbytně nutnou dobu

- u vchodu použijte desinfekci rukou

- při prvním příchodu do MŠ odevzdejte vyplněné prohlášení

(ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení , nebo jej obdržíte při vstupu do MŠ)

- dodržujte rozestupy v celém objektu

- při příchodu Vám i dětem bude změřena teplota

- dítě předávejte pověřené pracovnici v přízemí

- každé dítě bude mít v sáčku v šatně dvě čisté roušky a další sáček na roušky použité

- dítěti přineste podepsanou ½ l uzavíratelnou lahev pro dodržování hygieny při pitném režimu

Proces předávání dětí může být časově náročnější – buďte prosím trpěliví a vytvořte si časovou rezervu.

Z důvodu nepřítomnosti všech pedagogických pracovnic, bude provozní doba MŠ zkrácena do 16 hodin. Pokud máte možnost, pomůže nám, když si děti vyzvednete po obědě.       

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, 

MŠMT vydalo manuál na hygienické a jiné požadavky v souvislosti se znovuotevřením MŠ.  Prosím pozorně si jej prostudujte.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

ROZHODNUTÍ   ŘEDITELKY   ŠKOLY

Z DŮVODU UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ OD 13. 3. DO 7. 5. ROZHODLA ŘEDITELKA ŠKOLY O VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

  • ZA BŘEZEN – VÝŠE ÚPLATY 150,- Kč
  • ZA DUBEN -  VÝŠE ÚPLATY       0,- Kč
  • ZA KVĚTEN - VÝŠE ÚPLATY   225,- Kč

Pokud máte zřízený TP, prosím zrušte jej již k 1.6. vyúčtování bude provedeno individuálně s vedoucí ŠJ.

Děti, které budou plnit od 1.9. povinné předškolní vzdělávání jsou od úplaty osvobozeny. Také zrušte TP od 1. 6. 2020.

                                                                          Eva Kočendová, řed. školy

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na rozcestník