SRPD

SRPD

 

INFORMACE VÝBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Výbor SRPD a rodiče odsouhlasili na schůzce dne 13.9.2022 částku:

  • pro mladší děti I.+II. třída 1.200,-Kč
  • předškolní děti III.+IV. třída  1.500,-Kč

Potřebnou částku zašlete v jedné splátce do 31.10.2022, nebo ve dvou splátkách:

  1. splátka - do 31.10.2022
  2. splátka - do 28.02.2023

na číslo účtu Spolku rodičů a přátel dětí:

523295389/0800 - uveďte jméno dítěte, ne vkladatele!!!,

v nezbytném případě můžete patřičnou sumu složit i hotově.

 

VÝBOR SRPD:

  • p. LIPENSKÝ - předseda
  • pí. HAVELKOVÁ - člen
  • p. NUSL Bc. - člen
  • pí. HOCHOVÁ -  nově zvolený člen

 

Zpět na rozcestník