SRPD

SRPD

SCHŮZKA SRPD VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 SE KONALA 6.11.2019 V 15.30 HODIN.

Na schůzce SRPD, se rodiče dohodli, že příspěvek SRPD pro školní rok  2019/2020  bude činit  1500,-Kč pro BERUŠKY a SLUNÍČKA,  1100,- Kč pro KOŤÁTKA a MEDVÍDKY. 

Z této částky budou zakoupeny knihy pro naše budoucí školáčky, odměny na společných akcích - drakiáda, čarodějnice, balíčky pro děti - k Mikuláši a ke Dni dětí a na všechny akce (výstavy, divadla, návštěvy EKO farmy v Orlově, výlety) během celého roku. Tato částka se již nebude vyúčtovávat. Zbývající finanční prostředky se budou moci využít jinde - např. na dovybavení budovy nebo školní zahrady. 

Tento finanční obnos můžete zaplatit ve dvou splátkách. První část vybíráme do konce listopadu, druhou do konce ledna.

Platit můžete také převodem na účet SRPD. Prosíme Vás o dodržení termínů.

Číslo účtu Spolku rodičů a přátel dětí:  

             523295389 / 0800

 

VÝBOR SRPD:

  • p. SMOLAŘOVÁ - předsedkyně
  • p.  ČÁPOVÁ -  místopředseda
  • p. KRAFTOVÁ -  hospodářka
  • p.  STOČESOVÁ - člen
  • p. OUŘADOVÁ - člen

Zápis ze schůze je k nahlédnutí v budově MŠ.

Zpět na rozcestník