SRPD

SRPD

Na schůzce SRPD, konané 25.10.2018, se rodiče dohodli, že příspěvek SRPD pro školní rok  2018/2019, bude: 300,- Kč na první dítě a na další dítě v rodině 200,- Kč.

Z této částky budou zakoupeny knihy pro naše budoucí školáčky, odměny na společných akcích - drakiáda, čarodějnice, balíčky pro děti - k Mikuláši a ke Dni dětí. Protože se mnozí rodiče podílí na přípravě balíčků i sponzorsky, mohou se finanční prostředky se souhlasem rodičů využít jinde - např. na dovybavení školní zahrady. 

Záloha na Kulturní akce - výstavy, divadla, návštěvy EKO farmy v Orlově, výlety. 

1200,-Kč pro BERUŠKY a SLUNÍČKA,  

700,-Kč pro KOŤÁTKA a MEDVÍDKY. 

Na konci školního roku je provedeno vyúčtování. Pokud dítě nevyčerpá výši zálohy, na konci školního roku mu případná zbylá částka bude vrácena. Pokud se zúčastní dítě všech akcí, může se stát, že bude rodič i doplácet.

Tento finanční obnos můžete zaplatit ve dvou splátkách. První část vybíráme do konce listopadu, druhou do konce ledna.

Platit můžete také převodem na účet SRPD. Prosíme Vás o dodržení termínů.

Číslo účtu Spolku rodičů a přátel dětí:  

             523295389 / 0800

 

VÝBOR SRPD:

  • p. SMOLAŘOVÁ - předsedkyně
  • p.  ČÁPOVÁ -  místopředseda
  • p. KRAFTOVÁ -  hospodářka
  • p.  STOČESOVÁ - člen
  • p. OUŘADOVÁ - člen

Zápis ze schůze je k nahlédnutí v budově MŠ.

Zpět na rozcestník