Příroda kolem nás

Příroda kolem nás

     "ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU"

OD ROKU 2016 SI UŽÍVAJÍ NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU ZAHRADU DĚTI I PANÍ UČITELKY K HRÁM I POZOROVÁNÍ PŘÍRODY

  "DESATERO NAŠÍ ZAHRADY"

  • NENIČ NAŠI ZAHRADU ! JE TU PRO NÁS VŠECHNY – LIDI I ŽIVOČICHY

  • CHRAŇ ROSTLINY A STROMY, POMÁHEJ JIM A ČERPEJ JEJICH ENERGII

  • POMÁHEJ A UDRŽUJ ČISTOTU

  • UKLÍZEJ HRAČKY, MAJÍ TU SVÉ MÍSTO

  • NELÁMEJ VĚTVE, NETRHEJ KVĚTINY, PŘIVOŇ SI A PROHLÉDNI SI JE, POZNÁVEJ BYLINKY

  • NECH KAMÍNKY NA SVÉM MÍSTĚ, S PÍSKEM SI HRAJ NA PÍSKOVIŠTI

  • ROZVÍJEJ OBRATNOST NA PRŮLEZKÁCH, ALE JEN POD DOZOREM DOSPĚLÝCH

  • CHRAŇ HMYZ A DROBNÉ ŽIVOČICHY NA ZAHRADĚ

  • POZNÁVEJ ZAHRADU VŠEMI SMYSLY

  • BUĎ NA ZAHRADĚ VÍTÁN JAKO MILÁ NÁVŠTĚVA

                                   

 

POMÁHÁME PŘÍRODĚ   

Každý den a všemi svými silami. Protože věříme, že i sebemenší pomoc je lepší než žádná. Učíme se, aby nám nebylo jedno co vidíme kolem nás a hledáme možnosti jak mít okolní prostředí čistší a přívětivější k lidem i zvířatum. Bezvadné je, že nám Technické služby dodaly až ke školce kontejnery na kartónové obaly a v blízkosti jsou kontejnery na plasty, papír i sklo. Zapojili jsme se do soutěže Kovohutí Příbram a sbíráme a odvážíme elektroodpad. V soutěži jsme několikrát vyhráli finanční odměnu, kterou jsme investovali do dalších ekologických projektů ( ekohračky, nabíječky baterií, nabíjecí monočlánky atd.)

A CO JEŠTĚ DĚLÁME ??

- ve všech třídách sbíráme papír

- paní kuchařky odnášejí kartony od mléka

- plastové obaly a rozbité plastové hračky odnášíme do správných kontejnerů

- sbíráme elektroodpad

- udržujeme pořádek na zahradě a v prostorách školky

- šetříme vodou, nebo se to alespoň učíme

- odpadový materiál používáme jako materiál výtvarný

- neubližujeme živým tvorům, venku ptactvo, krmíme ptáčky v zimě, na jaře čistíme budky

- dodržujeme DESATARO NAŠÍ ZAHRADY, nebo se to tedy zatím učíme

Zpět na rozcestník