Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
 

 

                         ZÁPIS DĚTÍ      2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Žádáme rodiče dětí, které se dostali i na jinou MŠ a do naší mateřské školy nenastoupí,
aby nám telefonicky nebo emailem dítě odhlásili.
 Ředitelka školy  Eva Kočendová

Schůzka přijatých dětí na kmenové budově č.p. 278 je 11.8.2020 v 15.30 hodin.

Schůzka přijatých dětí na odloučené pracoviště č.p. 235 je 18.8.2020 v 15.30 hodin.

Rodiče, kteří nedodali originál potvrzení od pediatra o řádném očkování, jej dodají
nejdéle do 15.8. 2020. Toto je podmínka nástupu vašeho dítěte od 1.9.2020 do MŠ.

 

 

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu:


 

 

Zpět na rozcestník