Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2024 - 2025 proběhne dne 2.5.2024 od 10-16 hod. na pracovišti 278 i 235.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K zápisu zákonný zástupce doloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí
  • potvrzení lékaře o povinném očkování (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním)
  • rodný list dítěte (originál)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce

Na základě podané žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které uschovejte.

V případě, že preferujete určitou budovu pro umístění dítěte (278 nebo 235), uveďte prosím do žádosti, ale o konečném umístění rozhodne ředitelka školy.

S přihláškou se dostavte  osobně v den zápisu do MŠ, nebo dokumenty odešlete předem elektronicky přes aplikaci Twigsee

/AKTIVNÍ ODKAZ ZDE / spuštění el. zápisu od 22.04.2024!/

-------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO ELEKTRONICKÝ ZÁPIS !!! 

  1. Vyplněné dokumenty odešlete elektronicky přes aplikaci Twigsee
  2. V den zápisu se osobně dostavte s dítětem k ověření dokumentů (rodný list dítěte a OP/ ŘP)
  3. Další komunikace bude již probíhat elektronicky emailem

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení pro pracoviště 278 ZDE, pro pracoviště 235 ZDE, na úřední desce MŠ a elektronicky (el. zápis) pod registračním číslem.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, elektronicky přes aplikaci, nebo zasláno doporučeně na vámi uvedenou adresu.

Pro více informací viz. Kritéria pro přijímání níže.

 

Dokumenty ke stažení ZDE: nebo osobně vyzvednout v MŠ, vyplnit elektronicky přes Twigsee (viz elektronické podání).

Kritéria přijímáni ZDE: KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

Přihláška ke stažení ZDE: PŘIHLÁŠKA

Potvrzení od lékaře ZDE: POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Četné prohlášení o očkování ZDE: PROHLÁŠENÍ

 

Zpět na rozcestník