Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis dětí do naší MŠ s nástupem od 1.9.2019 byl 2. května 2019 od 10 do 16 hod.

Ve správním řízení ŘŠ rozhodne podle stanovených kritériích o přijetí x nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách naší MŠ a na vstupních dveřích ( úřední desce) obou pracovišť                   

dne 24. května 2019.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí je považováno za předání rozhodnutí o přijetí.

Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se bude konat

ve středu 12.6. 2019 v 15.30 hodin v budově MŠ Bří. Čapků 278.

ve čtvrtek 13.6. 2019 v 15.30 hodin v budově MŠ Bří. Čapků 235.

Od září máme v mateřské škole ještě volná místa.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohou /Potvrzení od lékaře/si můžete vyzvednout v MŠ , nebo si oba dokumenty můžete stáhnout - viz níže.

Příloha Potvrzení od lékaře se netýká dětí, které se budou přihlašovat k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Zpět na rozcestník