Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
 

 

               ZÁPIS DĚTÍ      2020:

 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů,  zápis bude probíhat distančně

 v době od 2. do 16. května 2021 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy    ( číslo je: 7exkx6e)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  (e - mail MŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )  
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole – dle telefonické domluvy předem (318626215).
 • vhozením do poštovní schránky na budově MŠ

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

K žádosti je třeba přiložit:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte, příp. doklad, že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 

Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 

► V žádosti je nutné vyplnit Váš e - mail – prosíme čitelně.

 Další nové informace sledujte zde na těchto stránkách.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i formulář pro potvrzení pediatra o očkování si můžete stáhnout – viz níže.


Dokumenty potřebné k zápisu:


 

 

Zpět na rozcestník