Co pro vás připravujeme

Co pro vás připravujeme

 

 

    

  Celoroční projekt ve školním roce 2020/2021 je:

  " SVĚTEM SPOLEČNĚ"

  • se symboly tříd, které děti provázejí v průběhu docházky do MŠ, tedy s Koťátkem, Medvídkem, Sluníčkem a Beruškou budou děti po celý rok poznávat svět zvířat, lidí, pohádek a knih, seznámí se s přírodou jejími krásami, obyvateli a zajímavostmi. Přiblíží dětem blízké i vzdálené okolí, pomůže vytvářet zdravé životní návyky, rozvíjet dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při každodenních aktivitách.

PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ  

HRACHOV - za zvířátky pojedou Sluníčka Berušky.

FARMA MILÍN - za zvířátky pojedou Medvídci.

ZAČÍNÁME PLAVAT- předplavecký výcvik pro předškoláčky z Berušek a Sluníček. 

FOTOGRAFOVÁNÍ - vánoční album

ŘÍJEN

KOSÍ BRATŘI - pohádka v Divadle A. Dvořáka

ZÁCHRANNÁ STANICE HRACHOV NA NOVÁKU - program se zvířátky

DRAKIÁDA - akce pro rodiče s dětmi na Novém rybníku

LISTOPAD

KOUZELNÁ PÍŠŤALKA A LABUTÍ PANNA - pohádka ve školce

ČERT A KÁČA - pohádka v Růžovce

SCHŮZKA SRPD - důležité informace pro všechny rodiče

MOBILNÍ PLANETÁRIUM -  v Růžovce   

PROSINEC   

O PEJSKOVI A KOČIČCE  - pohádka v Růžovce                                    

LEDEN 

VÝPRAVA ZA LEDNÍM MEDVĚDEM  - pohádka ve školce

ÚNOR

PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁČKY

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ - tradiční průvod v maskách 

KARNEVAL - hudební pohádka ve školce

BŘEZEN 

MYŠÍ POHÁDKA - pohádka ve školce

DUBEN  

MARSCHALL - POKUSY PRO DĚTI - v Růžovce

KVĚTEN   

JAK SE BARBORKA ZATOULALA - pohádka v Růžovce

SVÁTEK MAMINEK - maminkám a babičkám připravíme pár písniček a tanečků.

ČERVEN 

SVÁTEK DĚTÍ – soutěže, pohoštění a opékání buřtíků na zahradě.

PALOUČEK - pohádka ve školce

ZAHRADNÍ SLAVNOST - na které se rozloučíme s našimi budoucími školáčky.

  DALŠÍ AKCE, KTERÉ PŘIBÝVAJÍ BĚHEM ROKU NAJDETE VŽDY

 V "AKTUALITÁCH "

  • I nadále využíváme poznatky ze sportovního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

 

Zpět na rozcestník