Co pro vás připravujeme

Co pro vás připravujeme

 

 

  Celoroční projekt ve školním roce 2018/2019 je:

„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, HRAJEM SI SE ZVÍŘÁTKY"

Chceme vytvářet zdravé životní návyky, využít dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při hledání cest ke zdravému tělu i duchu. Rozvíjet u dětí chuť a návyk hýbat se, chodit pěšky, seznamovat se s nejbližším okolím, přírodou a také se světem lidí. Zapojit do projektu rodinu a společnými silami rozvíjet dětskou obratnost. Na základě her a cvičení ve školce i venku, vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je naslouchat druhým, pomáhat si a umět být tolerantní.

Průvodním projektem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, je projekt České obce sokolské, do kterého se naše MŠ zapojila. Ten si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování.

ZÁŘÍ  

 • ZAČÍNÁME PLAVAT- předplavecký výcvik pro předškoláky z Berušek a Sluníček. 
 • PRINCEZNA NA HRÁŠKU - pohádka ve školce. 
 • FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - fotoalbum

ŘÍJEN

 • MODRÁ POHÁDKA – pohádka ve školce.
 • O STATEČNÉ MARKITCE - pohádka v Růžovce.
 • DRAKIÁDA - těšíme se na krásné draky, vítr a výborné buřtíky.
 • KOZA DOMÁCÍ – interaktivní program na zahradě.
 • SCHŮZKA SRPD - dozvíte se, co naše školka pro Vás připravuje v tomto školním roce a rozhodnete o výši příspěvku na SRPD a kulturní akce.
 • HORNICKÉ POHÁDKY – do dolu Anna se půjdou podívat Berušky.

LISTOPAD

 • ZDRAVÁ PĚTKA – Berušky a Sluníčka se zapojí do programu o zdravé výživě.
 • STRAŠIDELNÉ DÝNĚ – soutěž o nej.. dýňáka.
 • MARTINSKÉ ROHLÍČKY – oblíbené pečení rodičů a dětí.
 • JAK DĚDEK TAHAL ŘEPU – pohádka v Růžovce.
 • V KORUNÁCH STROMŮ – pohádka ve školce.

PROSINEC

 • ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU - přijďte si poslechnout krátké vystoupení dětí i si zazpívat vánoční koledy.
 • HORNICKÝ DOMEČEK - vánoční tradice a zvyky si vyzkouší Berušky.                                               

LEDEN   

 • PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - pohádka v Růžovce.
 • PLYŠÁKOVA PRVNÍ POMOC - kdy a jak se zachraňují kamarádi se dozvíme přímo od odborníků.

ÚNOR

 • VESELÉ VAŘENÍ – hudební představení ve školce.
 • ZPÍVÁNKY – hudební pohádka v Růžovce.            
 • NÁVŠTĚVA U HASIČŮ - jak to u hasičů vypadá a co všechno umí, zjistíme na návštěvě.

BŘEZEN 

 • KLAUN PEPÍNO - artistické představení na Růžovce.
 • MASOPUSTNÍ ÚTERÝ – tradiční průvod masek na náměstí 17. Listopadu.
 • NÁVŠTĚVA KNIHOVNY -  protože kniha je opravdu kamarád, podíváme se do školní knihovny na ZŠ Školní ulice.

DUBEN  

 • ZLATÁ HUSA A MODRÝ KAHANEC - pohádka ve školce.  
 • DEN ZEMĚ – interaktivní program pro děti na zahradě.
 • ČARODĚJNICKÝ REJ - bude na zahradě naší školky, se soutěžemi a pálením čarodějnic.
 •  

KVĚTEN    

 • SVÁTEK MAMINEK - maminkám a babičkám připravíme pár písniček a tanečků.
 • POLODENNÍ VÝLETY DO PŘÍRODY - všechny třídy využijí jarní počasí k prozkoumání blízkého i vzdáleného okolí.
 • VÝLET DO PARKU MIRÁKULUM -  na tento výlet pojedou Sluníčka a Berušky
 • KINO – pásmo pohádek v příbramském kině.

ČERVEN

 • SVÁTEK DĚTÍ – soutěže, pohoštění a opékání buřtíků na zahradě.
 • VÝLET DO POHÁDKOVÉ KOVÁRNY V SELIBOVĚ - na výlet pojedou Koťátka a Medvídci.
 • ZAHRADNÍ SLAVNOST - na které se rozloučíme s našimi budoucími školáčky a opět si změříme síly při soutěžení.

 

    DALŠÍ AKCE, KTERÉ PŘIBUDOU BĚHEM ROKU BUDOU

VŽDY

 V  "AKTUALITÁCH "

 

Zpět na rozcestník