Třídy a třídní učitelky

Třídy a třídní učitelky

Školní rok 2018/2019

Specifické pro naši školku je, že děti jsou ve třídách rozdělené podle věku, proto každé dítě během své docházky projde několika třídami. Každá třída má jiné zařízení, hry a hračky a proto má Vaše dítě většinou každý rok nové podnětné prostředí i nové kamarády. Toto považujeme za dobré pro sociální i psychické vyzrávání. 

 

1. třída - K O Ť Á T K A

Eva K u m p r e ch t o v á

Helena  A d a m c o v á

 

 

2. třída - M E D V Í D C I 

Jitka  P i t e l k o v á 

Eva  K o č e n d o v á   ŘŠ

Zdeňka   K o p e c k á

 

 

3. třída - S L U N Í Č K A  

Ing. Ivana Š í p o v á 

Petra Č e r n o h o r s k á Dis.

 

 


4. třída - B E R U Š K Y

Jitka  V r b o v á  

   Ivana  K a d l e c o v á   zástupkyně ŘŠ  

 

 

 

 

 

 

Zpět na rozcestník